2 โฮม อาร์คิเทค แอนด์ คอนสตรัคชั่น ดีไซน์

2 โฮม อาร์คิเทค แอนด์ คอนสตรัคชั่น ดีไซน์ เป็นทีมงานออกแบบโดยสถาปนิกที่ให้ความสำคัญกับ ทิศทาง แสงแดด ลมเย็น โดยวิเคราะห์อย่างละเอียด และคำนึงถึงรูปแบบความสวยงาม ให้สอดคล้องกับงบประมาณความเป็นจริงที่จับต้องได้ ซึ้งจะทำงานไปพร้อมๆกับ วิศวกรออกแบบโครงสร้างระดับสามัญ ที่มีความเชี่ยวชาญงานเชิงเขา กล้าที่จะคิดสร้างงานเหนือจินตนาการให้อยู่ในโลกของความเป็นจริง

นำเสนองานโดยรูปแบบภาพ 3 มิติ ประกอบ เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันระหว่าง เจ้าของงาน สถาปนิก และผู้รับเหมาก่อสร้าง

Our product & service

 • งานออกแบบเขียนแบบก่อสร้าง
  • แบบสถาปัตยกรรม
  • แบบวิศวกรโครงสร้าง
  • แบบงานระบบไฟฟ้า ประปา
 • งานออกแบบตกแต่งภายใน
 • งานโมเดล หุ่นจำลอง
 • งานภาพ 3 มิติ
 • งานประมาณราคาก่อสร้าง
 • งานดูแลควบคุมการก่อสร้าง


รูปภาพ

แผนที่