อมรินทร์ ดีไซน์ ( Amarin Design)


อมรินทร์ ดีไซน์ กับทีมสถาปนิกที่มีความเชี่ยวชาญ ทั้งด้านงานออกแบบภายใน และงานก่อสร้างที่สมบูรณ์แบบ พร้อมด้วยทีมงาน ที่เต็มเปี่ยมด้วยประสบการณ์ด้านงานออกแบบโดยตรง ด้วยฝีมือด้านงานสถาปนิกที่โดดเด่น ตลอดจนงานออกแบบภายในที่มีลักษณะเฉพาะตัว ทำให้คุณไว้วางใจในผลงาน หรือโครงการต่างๆ มากมายและความเป็นมืออาชีพของเรา

ที่ อมรินทร์ ดีไซน์ ให้บริการด้านงานสถาปนิกอย่างเต็มรูปแบบ ทั้งงานออกแบบภายใน งานศึกษาความเป็นไปได้ของแต่ละโครงการ ออกแบบแผนผังโครงการ งานเขียนแบบ งานออกแบบภูมิทัศน์ งานวิศวกรรม และบริการให้คำปรึกษา ... อมรินทร์ ดีไซน์ ชื่อของเรา เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง สำหรับงานโครงการอสังหาริมทรัพย์ โรงแรม รีสอร์ท โรงงาน สถานศึกษา และร้านค้าทั่วไป

บริการ

 • งานศึกษาความเป็นไปได้ของแต่ละโครงการ
 • ออกแบบแผนผังโครงการ
 • งานออกแบบสถาปัตยกรรม
 • งานออกแบบภายใน
 • งานออกแบบภูมิทัศน์
 • งานออกแบบแนวคิดโครงการต่างๆ
 • งานวิศวกรรมโครงสร้าง
 • งานวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล
 • งานวิศวกรรมสุขาภิบาล
 • บริการให้คำปรึกษาด้านงานออกแบบ
 • งานก่อสร้าง


รูปภาพ

แผนที่