อันดามัน ดีไซน์

Andaman Estimate (อันดามัน ดีไซน์) เป็นทีมงานด้าน ถอดแบบประมาณราคา เขียนแบบโครงสร้าง ทางด้านงานก่อสร้าง อาคารทุกชนิด โดยวิศวกรมืออาชีพ และซึ่งถอดแบบโดยทีมงานวิศวกร ที่มีประสบการณ์มีความเชี่ยวชาญ ในการถอดแบบประมาณราคา ด้านงานก่อสร้างมายาวนาน

หัวใจหลักสำคัญ ของการบริการของเรา คือ ละเอียด รอบคอบ มั่นใจ รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และต้องให้ประโยชน์กับลูกค้ามากที่สุด การถอดแบบประมาณ ของทางทีมงานของเรา เราเปรียบเสมือนว่าเป็นงานของเราเอง ดั่งคำที่ว่า "เมื่อจะตัดสินใจที่จะดำเนินธุรกิจใดๆก็ตาม สิ่งที่สำคัญที่ ผู้ดำเนินการธุรกิจ ต้องทราบสิ่งหนึ่งก็คือต้นทุนของสินค้าของธุรกิจนั้น แล้วจึงสามารถกำหนดผลกำไรซึ่งจะนำไปสู่การกำหนดราคาขาย ซึ่งต้องพิจารณาต่อไปอีกว่า ราคาขายที่กำหนดนั้น มีความเป็นไปได้ในการขายมากน้อยเพียงไร"

จากประสบการณ์ที่ผ่านมา เพราะเราจึงเล็งเห็นปัญหาของเจ้าของโครงการหรือผู้รับเหมา ว่าการคิดราคา สูงหรือต่ำ กว่าต้นทุน เกินไป จะทำให้ประสบปัญหา เรื่องการประมูลงาน เพราะฉะนั้น อย่างแน่นอนการถอดแบบประมาณราคาของโครงการนั้นๆจึงมีความสำคัญยิ่ง ต่อการ พิจารณาของ เจ้าของโครงการ ทางทีมงานของเราจึงมองเห็นความสำคัญของการประมาณราคา ที่เจ้าของโครงการหรือผู้รับเหมา ต้องการทำงบประมาณ และความเป็นไปได้ ของราคา เพื่อให้ง่ายในการตัดสินใจของเจ้าของโครงการหรือผู้รับเหมาเอง ว่าราคานั้นสูงหรือต่ำ มากน้อย กว่างบประมาณ ที่คาดการณ์ไว้ เพียงไร เพื่อในการประมูล เสนอราคา กับเจ้าของโครงการต่อไป

บริการของเรา :

 • งานเขียนแบบ ออกแบบ โครงสร้าง งานต่อเติม ทุกชนิด
 • งานถอดแบบประมาณราคา งานต่อเติมทุกชนิด
 • งานทำงบประมาณโครงการ
 • งานทำ Bank Form
 • งานเขียนแบบป้ายโฆษณา
 • งานประมาณราคางานคอนโด
 • งานประมาณราคางานอาคารชั้นเดียว
 • งานประมาณราคางานอาคาร 2 ชั้น
 • งานประมาณราคางานอาคารพานิชย์
 • งานประมาณราคางานอาคารโกดัง งานโรงงาน
 • งานประมาณราคางานถนน
 • งานประมาณราคาราคางานสระว่ายน้ำ
 • งานประมาณราคางานต่อเติมอาคาร
 • งานประมาณราคาราคางานสะพาน
 • งานประมาณราคากลาง
 • งานประมาณราคารับเหมาก่อสร้าง
 • งานทำราคาเพื่อนำไปกู้ธนาคาร
 • งานวิศวกรรมโครงสร้าง
 • งานเขียนแบบโครงสร้าง
 • งานเขียนแบบระบบประปา
 • งานเขียนแบบระบบไฟฟ้า
 • งานเขียนแบบระบบแอร์
 • งานให้คำปรึกษาด้านประมาณราคา
 • งานเขียน Shop drawing
 • งานเขียนแบบ As built
 • งานวิศวกรตรวจเช๊คโครงการ


รูปภาพ

แผนที่