บีเซ็นเตอร์

บีเซ็นเตอร์ ทางเลือกใหม่ของความคุ้มค่า …

บีเซ็นเตอร์ ศูนย์รวมร้านค้า แหล่งช็อปปิ้ง แห่งแรก ณ บ้านใสยวน หาดราไวย์ ภูเก็ต ... บีเซ็นเตอร์ - เข้าใกล้ผู้บริโภคมากขึ้น เข้าถึงความต้องการมากกว่า ... บีเซ็นเตอร์ เราคือ ทางเลือกใหม่ของความคุ้มค่าในการทำธุรกิจ

บีเซ็นเตอร์ …
บีเซ็นเตอร์ ศูนย์การค้า ใจกลางย่านพักอาศัยของ ชาวไทยและต่างประเทศ ณ บ้านใสยวน ตำบลราไวย์   
บีเซ็นเตอร์ แหล่งพักผ่อนหย่อนใจ สำหรับนักท่องเที่ยว 
บีเซ็นเตอร์ แหล่งช้อปปิ้ง ศูนย์รวมร้านค้า หลากหลายประเภท
บีเซ็นเตอร์ พร้อมสรรพสำหรับการจัดนิทรรศการ งานแสดงสินค้า งานแสดงศิลปะ 
บีเซ็นเตอร์ ทำเลทอง ของการค้าขาย ในจังหวัดภูเก็ต 
... บีเซ็นเตอร์ คำตอบของความคุ้มค่า

บีเซ็นเตอร์ ออกแบบและจัดวางสิ่งต่างๆ อย่างลงตัว สำหรับการช้อปปิ้ง สอดคล้องกับการใช้ชีวิตประจำวัน ของนักท่องเที่ยว และผู้คนที่พักอาศัย บริเวณบ้านใสยวน การเดินทางสะดวกสบาย ใกล้กับหาดในทอน หาดในหาน และแหลมพรหมเทพ

ศูนย์รวม...

 • ร้านค้า / ของที่ระลึก / แฟชั่น
 • ร้านอาหาร
 • ร้านสะดวกซื้อ
 • อาหาร / ยา
 • ห้องภาพ / งานศิลปะ
 • งานเลี้ยง
 • ความสนุกสนาน
 • ดนตรีสด
 • สถานเสริมความงาม และ สปา
 • สำนักงาน / ออฟฟิต เซ็นเตอร์
 • ธนาคาร


รูปภาพ

แผนที่