เยอร์บีร่า เฮ้าส์

เยอร์บีร่าเฮ้าส์ สถานที่สำหรับผู้หลงใหลการทำขนม ท่านสามารถพบกับผลิตภัณฑ์ และอุปกรณ์เกี่ยวกับการทำขนมนานาชนิดได้ที่นี่ 

ที่เยอร์บีร่าเฮ้าส์ เรามีทุกอย่างที่ท่านต้องการในทุกขั้นตอนของการทำขนม ตั้งแต่การเตรียมการ ตลอดไปจนถึงการบรรจุหีบห่อ ผลิตภัณฑ์นานาชนิดที่ใช้เป็นส่วนประกอบในการทำขนม อุปกรณ์ในการทำขนม อาทิเช่น เป็นเครื่องผสมแป้ง เตาอบขนม เครื่องพิมพ์แบบ ฯลฯ บรรจุภัณฑ์หลากรูปแบบ คุณภาพได้มาตรฐาน

นอกจากนี้เรายังเปิดสอนการทำขนมอบ โดยจัดเป็นโปรแกรมระยะสั้น ในราคาพิเศษ โดยหลักสูตรและเวลาสอนสามารถสอบถามได้ที่ร้ารูปภาพ

แผนที่