บริษัท นฤมิต วิศวกรและนักสำรวจ จำกัด

ด้วยประสบการณ์ในงานก่อสร้างกว่า 23 ปี ที่ บริษัท นฤมิต วิศวกรและนักสำรวจ จำกัด ได้ให้บริการแก่ลูกค้าทั้งในภูเก็ต และจังหวัดใกล้เคียง โดยทีมงานที่มีประสิทธิภาพ และความเชี่ยวชาญกับบริการหลากหลาย อาทิ การรับปรึกษาปัญหาด้านกฎหมาย การออกใบอนุญาตเกี่ยวกับอาคารสิ่งปลูกสร้าง การจัดการโครงการ การบริหารงานก่อสร้าง ควบคุมงานก่อสร้าง จ้างเหมาโครงการแบบเบ็ดเสร็จ ควบคุมรายจ่ายโครงการ และควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง ซึ่งล้วนเป็นบริการของเราที่ ลูกค้าหลายคนได้มอบความไว้วางใจ และประทับใจในบริการ ... บริษัท นฤมิต วิศวกรและนักสำรวจ จำกัด เราออกแบบและพัฒนางานโครงการต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า เพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าทุกท่าน

Our service

  • รับปรึกษาปัญหาด้านกฎหมาย
  • ใบอนุญาตเกี่ยวกับอาคารสิ่งปลูกสร้าง
  • จัดการ / บริหารโครงการ
  • การบริหารงานก่อสร้าง
  • ควบคุมงานก่อสร้าง
  • พิจารณาโครงการจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จ
  • ควบคุมรายจ่ายโครงการ
  • ควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง


รูปภาพ

แผนที่