ภูเก็ต ซอยล์ เทสต์

บริษัท ภูเก็ต ซอยล์ เทสต์ จำกัด (Phuket Soil Test Co., Ltd.) เรายึดมั่นในนโยบาย. "สร้างสรรค์ผลงานคุณภาพมาตรฐานเชื่อถือได้" ดังนั้นบริการของเราจึงเน้นให้บริการด้วยข้อมูลข่าวสาร (Data & Information) เราให้บริการเจาะสำรวจดินบนบกและในทะเล ให้คำปรึกษาด้านฐานราก ทดสอบการรับน้ำหนักของดินและเสาเข็ม โดยวิศวกรผู้มีประสบการณ์ 25 ปี

บริการ

  • เจาะสำรวจทดสอบดิน บนบกและในทะเล
  • ทดสอบการรับน้ำหนักของดิน
  • ทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม
  • ตรวจสอบอาคาร
  • ทำเสาเข็มเจาะ
  • ให้คำปรึกษาด้านช่าง

เวลาทำการ

  • สำนักงาน : วันจันทร์ – เสาร์ 9.00-17.00 น. 
  • ภาคสนาม : ทุกวัน 8.00-18.00 น.


รูปภาพ

แผนที่