โปรเจค เมเนจเม้นท์ คอนซัลเทนท์

โปรเจค เมเนจเม้นท์ คอนซัลเทนท์ ( พี เอ็ม ซี ) เป็นบริษัทชั้นนำ ในการบริหารโครงการ ควบคุมและบริหารงบประมาณงานก่อสร้าง งานออกแบบโครงการ ออกแบบอาคารตกแต่งภายใน และ ที่ปรึกษาโครงการ เราให้บริการลูกค้าด้วยกลยุทธ์การจัดการงานก่อสร้าง ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ ที่สั่งสมมานานกว่ายี่สิบปี เราพร้อมที่จะทำให้งานทุกโครงการของคุณ เสร็จสมบูรณ์ในเวลาที่กำหนด ภายในงบประมาณที่ตั้งไว้

โปรเจค เมเนจเม้นท์ คอนซัลเทนท์ ( พี เอ็ม ซี ) พร้อมเสมอที่จะให้คำปรึกษา จัดหา และประสานงาน อย่างมีประสิทธิภาพ ระหว่างลูกค้า สถาปนิก และผู้รับเหมาก่อสร้าง เพื่อสร้างผลประโยชน์สูงสุด ให้แก่ลูกค้าทุกท่าน ... ด้วยทีมงานผู้ชำนาญงาน มากด้วยประสบการณ์ และเปี่ยมความรู้ด้านงานก่อสร้าง เราสามารถให้ข้อมูล และคำแนะนำเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ ให้ได้งานที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด คุ้มค่า คุ้มเวลา

ที่ โปรเจค เมเนจเม้นท์ คอนซัลเทนท์ ( พี เอ็ม ซี ) เราเชื่อมั่นว่า การผสมผสานระหว่าง ประสบการณ์ พลังการขับเคลื่อน และเทคโนโลยี เป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำทุกโครงการของท่าน บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ให้โอกาสเราได้ให้บริการที่ดีที่สุด นำพาโครงการของคุณสู่ความสำเร็จรูปภาพ

แผนที่