พรทิพย์ โลจิสติกส์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรทิพย์ โลจิสติกส์ (Porntip Logistics Limited Partnership) เป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการผ่านพิธีการนำเข้าเรือยอชท์ แบบชั่วคราวเพื่อท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต และแบบเสียภาษี จดทะเบียนเป็นเรือสัญชาติไทย การโอนเรือไทย การต่อใบอนุญาตใช้เรือ การเปลี่ยนแปลงต่างๆ เกี่ยวกับใบอนุญาตใช้เรือ และการขยายการนำเข้าเรือยอชท์แบบชั่วคราว ฯลฯ ดำเนินการตามขั้นตอนที่ถูกต้อง รวดเร็ว ราคาเหมาะสม และสามารถเชื่อถือได้ คุณจึงสามารถไว้วางใจเมื่อใช้บริการกับเรา

และเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการขนย้ายครัวเรือนแบบครบวงจร รวมถึง การบรรจุหีบห่อ การขนย้าย การจัดทำเอกสาร การผ่านพิธีการขาเข้า-ขาออก การประกันภัย และการแกะหีบห่อ จัดเรียง ทั้งภายในจังหวัด ในประเทศ และต่างประเทศ โดยทางบก ทางอากาศ และทางเรือ  โดยทีมงานผู้มีประสบการณ์ ชำนาญงาน และเอาใจใส่ของท่านดุจดั่งของเรา

อีกทั้งยังให้บริการด้านการขนส่ง การกระจายสินค้า และการบริหารจัดการขนส่งสินค้าทั้งภายในจังหวัด ในประเทศ และต่างประเทศ  นอกจากนี้ยังให้บริการเกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออกสินค้าระหว่างประเทศ ทั้งทางบก ทางอากาศ และทางเรืออีกด้วย

บริการ

 • บริการเกี่ยวกับเรือยอชท์
  • บริการพิธีการขาเข้า-ขาออก สำหรับเรือยอชท์ที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต รวมถึงขยายการนำเข้าชั่วคราวแบบ 6 เดือน
  • บริการพิธีการขาเข้า เสียภาษี และจดทะเบียนเป็นเรือสัญชาติไทยแบบครบวงจร ทั้งด่านศุลกากรภูเก็ต , ด่านศุลกากรสงขลา , ด่านศุลกากรสะเดา , ท่าเรือกรุงเทพฯ , สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง , ด่านศุลกากรชลบุรี
  • บริการโอนใบอนุญาตใช้เรือและทะเบียนเรือไทย
  • บริการต่อใบอนุญาตใช้เรือ
  • บริการเปลี่ยนประเภท เปลี่ยนชื่อ เพิ่ม/ลดจำนวนคนประจำพาหนะ และคนโดยสาร เปลี่ยนเขตการเดินเรือ ฯลฯ สำหรับเรือสัญชาติไทย
 • บริการนำเข้าและส่งออกสินค้าระหว่างประเทศ ทั้งทางบก ทางเรือ และทางอากาศ


รูปภาพ

แผนที่