สยาม พิคแพค

สยาม พิคแพค กรุ๊ป เป็นหนึ่งในผู้นำด้านการบริการ ขนย้าย ขนส่งสินค้า ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ บรรจุหีบห่อ จัดการคลังสินค้า สำนักงานและคลังสินค้าของเราตั้งอยู่ในภูเก็ต และอีกสองเมืองใหญ่ คือ กรุงเทพฯ และเชียงใหม่

สยาม พิคแพคก่อตั้งขึ้นมื่อ พ.ศ. 2541 เราภาคภูมิใจในประสบการณ์ซึ่งได้รับการสั่งสมมากว่าสิบปี และมั่นใจในบริการที่เราทุ่มเทอย่างเต็มที่ เพื่อให้เหนือความคาดหมายของลูกค้า เราให้บริการในทุกเรื่องที่เกี่ยวกับการขนส่งขนย้ายแบบมืออาชีพ ไม่ว่าจะเป็น ในประเทศ หรือ ระหว่างประเทศ จากเมืองไทยสู่จุดหมายต่างๆ ทั่วโลก ผ่านเครือข่ายของพันธมิตรทางธุรกิจและตัวแทนที่เชื่อถือได้

บริการของเรา:

  • ขนย้ายขนส่งบรรจุภัณฑ์ไปต่างประเทศ
  • ขนย้ายขนส่งบรรจุภัณฑ์จากต่างประเทศ
  • ขนย้ายขนส่งบรรจุภัณฑ์ภายในประเทศ
  • คลังสินค้า
  • จัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศของผู้ส่งออกและผู้นำเข้า
  • ดำเนินพิธีการศุลกากรขาเข้าและขาออก
  • บรรจุหีบห่อ
  • ตัวแทนจัดการ


รูปภาพ

แผนที่