ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน) - สาขาภูเก็ต

ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน) สาขาภูเก็ต ตั้งอยู่ย่านธุรกิจ ถ.เฉลิมพระเกียรติ์ ร.9 (บายพาส) ใกล้สี่แยก ห้างสรรพสินค้า โลตัสภูเก็ต ให้บริการทางการเงินแบบครบวงจร ทั้งในรูปแบบของธนาคาร , หลักทรัพย์ , ประกันชีวิต , ประกันภัย โดยแยกเป็นผลิตภัณฑ์ ดังนี้

Thanachart Bank

 • เงินฝาก
 • กองทุนรวม
 • สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์
 • สินเชื่อเคหะ
 • สินเชื่อธุรกิจ
 • สินเชื่อ SME

Thanachart Securities

 • หุ้นสามัญ
 • ใบสำคัญแสดงสิทธิในหุ้นสามัญ
 • ตราสารอนุพันธ์

Thanachart Life Assurance

 • Smile Car
 • Happy Tax
 • For Education
 • Quick Bonus
 • For Family

Thanachart Insurance

 • ประกันภัยรถยนต์ , พรบ.
 • อุบัติเหตุส่วนบุคคล
 • ประกันภัยโรคมะเร็ง
 • ประกันภัยชดเชยรายได้
 • ประกันภัยคุ้มครองธุรกิจ
 • ประกันภัยก่อสร้าง
 • ประกันภัยเรือ
 • ประกันภัยทุกชนิด

ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน) ได้ขยายสาขาธนาคาร ครอบคลุมพื้นที่ ภูเก็ต พังงา กระบี่ รวม 6 สาขา คือ สาขาภูเก็ต สาขาย่อยเซ็นทรัล เฟสติเวล ภูเก็ต สาขาย่อยมนตรี สาขาย่อยป่าตอง สาขาย่อยโคกกลอย สาขากระบี่ และในอนาคตอันใกล้นี้ จะเปิดให้บริการอีกหลายสาขา เพื่อ “ริเริ่ม” เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการบริการด้านการเงินแบบครบวงจร “เติมเต็ม” ความสะดวก รวดเร็ว การบริการที่เป็นเลิศ และเข้าถึงกลุ่มลูกค้าธนชาตทุกกลุ่ม ขอท่านโปรดไว้วางใจเรา ทางเรายินดีให้บริการและจะดูแลความพึงพอใจของท่านอย่างเต็มความสามารถ ด้วยคำกล่าวที่ว่า “ริเริ่ม เติมเต็ม” เพื่อโอกาสทางการเงินที่ดีกว่าของคุณรูปภาพ

แผนที่