สำนักงาน ธี.พี. ธุรกิจและการบัญชี

สำนักงาน ธี.พี. ธุรกิจและการบัญชี ผู้ให้บริการทางด้านกฎหมาย และบัญชี ด้วยทีมงานมืออาชีพ ลูกค้าทุกท่านจึงสามารถไว้วางใจในการบริการต่างๆ ของเรา ด้วยความมีประสบการณ์ทางด้านกฎหมายโดยตรง คุณจะได้รับงานที่มีประสิทธิภาพพร้อมคุณภาพ และการบริการที่น่าประทับใจในทุกขั้นตอนของการให้บริการของที่นี่ ... สำนักงาน ธี.พี. ธุรกิจและการบัญชี

บริการด้านธุรกิจและการบัญชี

 • จดทะเบียนการค้า : บุคคลธรรมดา / ห้างหุ้นส่วนจำกัด / บริษัทจำกัด
 • วางระบบบัญชี : บุคคลธรรมดา / ห้างหุ้นส่วนจำกัด / บริษัทจำกัด
 • การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง : ห้างหุ้นส่วนจำกัด / บริษัทจำกัด
  • การโอนหุ้น
  • การย้ายสำนักงาน
  • กรรมการเข้า – ออก
  • เปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจ  
 • การเสียภาษี : ห้างหุ้นส่วนจำกัด / บริษัทจำกัด
  • ภาษีเงินได้
  • ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
  • ภาษีป้าย
  • ภาษีโรงเรือน
 • การยกเลิกทะเบียนการค้า : ห้างหุ้นส่วนจำกัด / บริษัทจำกัด
 • การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภาษีธุรกิจเฉพาะ
 • การตรวจสอบบัญชีภายใน
 • การขออนุญาตทำงานของคนต่างด้าว
 • การขึ้นทะเบียนประกันสังคม, กองทุนทดแทน
 • การทำบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี
 • ระบบซอฟแวร์บัญชี
 • การทำวีซ่า การต่อวีซ่า

บริการด้านกฎหมาย

 • งานให้คำปรึกษากฎหมายเกี่ยวกับลูกค้า
 • งานเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายประจำ หรือชั่วคราว เฉพาะเรื่องกับลูกค้า
 • งานด้านทำนิติกรรมหรือสัญญา
 • งานด้านติดต่อ หรือประสานงาน เป็นตัวแทนให้ลูกค้าเกี่ยวกับงาน นิติกรรม หรือ สัญญา
 • งานด้านทวงถามนี้ หรือ ถูกทวงถามนี้
 • งานด้วยว่าความทั่วราชอาณาจักร ไม่ว่าจะเป็นโจทย์หรือ จำเลย หรือคู่ความฝ่ายที่สาม
 • งานด้านบังคับคดี


รูปภาพ

แผนที่